Straffkalkylatorn

Kalkylera straff vid regelbrott


Har du svårt att gradera ett regelbrott mellan skalan Lätt, Medel och Grovt kontakta en Ledar Moderator eller en Administratör.

Paragraf Lätt/Litet Medel Grovt
 §1.1 Dåligt uppförande  Varning/Mute  Ban: 1 dag  Ban: ca 7 dagar
 §1.2 Fusk  Ban: 1 dag  Ban: 7 dagar  Ban: 30 dagar
 §1.3 Annonsering  Varning/Mute  Ban: 1 dag  Ban: 7 dagar
 §1.4 Spam  Varning/Mute  Mute: 1-2 tim  Ban: 1 dag
 §1.5 Buggar/Systemfel  Varning  Ban: 3-7 dagar  Ban: 15-30 dagar
 §1.6 Spridning av Personuppgifter  -  -  Ban: Permanent
 §1.7 Bannlysta konton  -  -  Ban: Straff + 7 dagar
 §1.8 Utnyttjande av support  Varning/Mute  Ban: 1-3 dagar  Ban: 30 dagar
 §1.9 Kopiering  Varning  -  Ban: Permanent
 §1.10 Olaga Opposition  Varning/Mute  Ban: 1 dag  Ban: 3-7 dagar
 §1.11 Uppmaning till regelbrott  Varning  -  Åtalades straff
 §1.12 Lurendrejeri  Ban: 1 dag  Ban: 3-7 dagar  Ban: 30 dagar
 §1.13 Verksamhetssabotage  Ban: 1-3 dagar  Ban: 7 dagar  Ban: Permanent
REGLER PÅ JORDEN
 §2.1 Farmer  Varning  Ban: 3-7 dagar  Ban: 30 dagar
 §2.2 Mord  -  -  Ban: 3-7 dagar
 §2.3 Skadegörelse  Varning  Ban: 3-7 dagar  Ban: 30 dagar
 §2.4 Stadsregler  Varning  Ban: 1 dag  Ban: 7 dagar
 §2.5 Intrång på privatmark  Tillsägelse  Varning  Ban: 1-3 dagar
 §2.6 Dödsfällor & TP-Dödning  Varning  Ban: 1-3 dagar  Ban: 7 dagar
§2.7 Alternativa konton  Varning  Ban: 1 dag  Ban: 7+ dagar
REGLER PÅ UPTUNUS
 §3.1 WorldEdit/VoxelSniper  Ban: 1 dag  Ban: 3-7 dagar  Ban: 30 dagar
 §3.2 Överflöd av Entities  Varning  Ban: 3-7 dagar  Ban: 30 dagar
 §3.3 Tomtägare  -  -  -
REGLER PÅ KREPTUNUS
 §4.1 Teaming  Varning  Ban: 2 timmar  Ban: 1-3 dagar
DISCORD REGLER
 §5.1 Bottar  -  -  -
 §5.2 Skrik- och hög tonhöjd  -  -  -
 §5.3 Byte av röstkanal  -  -  -
§5.4 Röständrings program - - -

Metoder


Tillsägnelse:
Används för att hänvisa spelaren till att göra rätt sak, istället för att med- eller omedvetet bryta mot en regel.

Utkörning:
Används för att visa var skåpet ska stå. Går att använda om en spelare är i vägen, eller ej lyssnar på direktiv.

Varning:
Används för att visa att "nu gick du för långt", och att ett sådan handling kan leda till grövre straff om det fortsätter.

Mute:
Används för att få tyst på en person som missbrukar chatten på något sätt.

Skadestånd:
Används för att kompensera om en spelare t.ex. begått mord, bedrägeri, utnyttjat support eller farmer eller begått skadegörelse.

Temporär bannlysning:
Används för att blockera en spelare från att använda servern under en viss period.

Permanent bannlysning:
Används för att blockera en spelare från att använda servern permanent.