Straffkalkylatorn

Kalkylera straff vid regelbrott


Straffkalkylatorn används främst av staffmedlemmar vid bestraffning av spelare på Minex network och dess tillhörande discord-server. Den kan också användas för att hjälpa straffade spelare att förstå längden och grovheten av deras straff. Observera att straffets längd kan fluktuera från fall till fall och att straffkalkylatorn endast är ett verktyg som ska användas som riktlinje. Minex Crew har dessutom alltid sista ordet.

Lätt/Litet Medel Grovt
1.1 Beteende / Uppförande  Varning/Tillsägelse  Mute: 30 min - 1 timme, Ban: 1 - 3 dagar  Ban: 4 - 7 dagar
1.2 Fusk  Ban: 1 - 7 dagar  Ban: 14 - 30 dagar  Ban: 60 dagar
1.3 Annonsering  Mute / Varning  Ban: 1 - 7 dagar  Ban: 14 - 30 dagar
 1.4 Server sabotage  Ban: 7 - 14 dagar  Ban: 30 dagar  Permanent bannlysning
1.5 Buggar / Systemfel  Varning / Ban: 1 - 3 dagar  Ban: 7 - 14 dagar  Ban: 30 dagar / Permanent bannlysning
1.6 Bannlysta konton  Ordinarie strafftid  Ordinarie strafftid  Ordinarie strafftid + 7 - 14 dagar
1.7 Otillåten försäljning  Ban: 3 - 7 dagar  Ban: 7 - 14 dagar  Ban: 30 dagar / Permanent bannlysning
1.8 Utnyttjande av support  Varning / Tillsägelse  Varning / Ban: 1 - 3 dagar  Ban: 3 - 7 dagar
1.9 Spridning av personuppgifter  Varning / Tillsägelse / Ban: 1 - 3 dagar  Ban: 7 - 14 dagar  Ban: 30 dagar / Permanent bannlysning
1.10 Flöde av chatt  Tillsägelse / Mute: 10 - 30 min  Mute: 60 min +  Mute: 60 min + Ban: 1 - 3 dagar
1.11 Barnvänligt språkbruk under dagtid  Tillsägelse  Mute: 30 - 60 min  Mute: 60 min + Ban: 1 - 2 dagar
2.1 Bottar  Mute  Kick  Ban
2.2 Röstmissbruk  Mute  Kick  Ban
2.3 Byte av röstkanal  Mute  Kick  Ban
2.4 Röständringsprogram  Mute  Kick  Ban
3.1 Farmer  Tillsägelse / Varning  Varning / Ban: 1 - 3 daga  Ban: 7 - 14 dagar
3.2 Mord  Ban: 1 - 3 dagar  Ban: 3 - 7 dagar  Ban: 7 - 14 dagar
3.3 Skadegörelse  Skadestånd / Varning  Ban: 1 - 7 dagar  Ban: 14 - 30 dagar
3.4 Stadsregler  Tillsägelse  Tillsägelse  Tillsägelse
3.5 Intrång på privatmark  Varning / Kick  Varning / Ban: 1 - 3 dagar  Ban: 3 - 7 dagar
3.6 Dödsfällor & TP-Dödning  Ban: 3 - 7 dagar  Ban: 7 - 14 dagar  Ban: 30 dagar
3.7 Alternativa konton  Tillsägelse / Kick  Varning / Ban: 1 - 3 dagar  Ban: 7 - 14 dagar
3.8 Borttagande av städer/nationer  Skadestånd - 70% av värdet  Skadestånd - 95% av värdet  Skadestånd / Ban: 1 - 3 dagar
3.9 Tvångsbefattning av titlar/borgmästarskap  Tillsägelse / Varning  Varning  Varning
3.10 Finansbrott  Varning  Ban: 1 - 3 dagar  Ban: 7 - 14 dagar
3.11 Regler vid allmänna platser  Tillsägelse / Kick  Varning / Ban: 1 - 3 dagar  Ban: 3 - 7 dagar
3.12 Missbruk av objektnamn  Varning / Tillsägelse  Varning / Ban: 3 - 7 dagar  Ban: 7 - 14 dagar
4.1 Worldedit / Voxelsniper  Varning  Ban: 14 dagar  Ban: 30 Dagar - Permanent
4.2 Överflöd av Entities  Varning  Ban: 14 dagar  Ban: 30 Dagar - Permanent

Metoder


Tillsägelse:
Används för att hänvisa spelaren till att göra rätt sak, istället för att med- eller omedvetet bryta mot en regel.

Utkörning:
Används för att visa var skåpet ska stå. Går att använda om en spelare är i vägen, eller ej lyssnar på direktiv.

Varning:
Används för att visa att "nu gick du för långt", och att ett sådan handling kan leda till grövre straff om det fortsätter.

Mute:
Används för att få tyst på en person som missbrukar chatten på något sätt.

Skadestånd:
Används för att kompensera om en spelare t.ex. begått mord, bedrägeri, utnyttjat support eller farmer eller begått skadegörelse.

Temporär bannlysning:
Används för att blockera en spelare från att använda servern under en viss period.

Permanent bannlysning:
Används för att blockera en spelare från att använda servern permanent.