Straffkalkylatorn

Kalkylera straff vid regelbrott


Har du svårt att gradera ett regelbrott mellan skalan Lätt, Medel och Grovt kontakta en Ledar Moderator eller en Administratör.

Lätt/Litet Medel Grovt
Första gången  Varning/Tillsägelse  Ban: 1-7 dagar  Ban: 30 dagar
Andra gången  Varning/Tillsägelse  Ban: 7-14 dagar  Ban: Permanent
Tredje gången  Ban: 1-7 dagar  Ban: 30 dagar  Ban: Permanent
 Fjärde gången  Ban: Permanent  Ban: Permanent  Ban: Permanent

Metoder


Tillsägelse:
Används för att hänvisa spelaren till att göra rätt sak, istället för att med- eller omedvetet bryta mot en regel.

Utkörning:
Används för att visa var skåpet ska stå. Går att använda om en spelare är i vägen, eller ej lyssnar på direktiv.

Varning:
Används för att visa att "nu gick du för långt", och att ett sådan handling kan leda till grövre straff om det fortsätter.

Mute:
Används för att få tyst på en person som missbrukar chatten på något sätt.

Skadestånd:
Används för att kompensera om en spelare t.ex. begått mord, bedrägeri, utnyttjat support eller farmer eller begått skadegörelse.

Temporär bannlysning:
Används för att blockera en spelare från att använda servern under en viss period.

Permanent bannlysning:
Används för att blockera en spelare från att använda servern permanent.