Spelregler

När du spelar på Minex eller använder dig av vår Discord server måste du följa dessa regler. Om du inte gör det har vi rätten att bannlysa dig, även om du har donerat eller stöttat oss på annat sätt. Ägare och Huvud administratörer förbehåller sig rätten att bannlysa användare utan stöd av regelverket.

Kap §1. Allmänna regler

Lagen om Kommunikation bryts genom...

A. Den som uppför sig sexistiskt, rasistiskt, nazistiskt, mobbar, trakasserar eller uppmanar andra till regelbrott.

B. Den som under tiderna 07:00 - 22:00 ej använder ett mer vårdat språkbruk. (Sex, droger, alkohol och grova svordomar är exempel på diskussioner som ska undvikas under dessa tider.)

C. Den som skickar länkar till andra minecraft servrar. (IP-adress, hemsida eller Discord).

D. Den som spammar eller endast använder versaler.

E. Den som ger ut privat information om andra användare. (exempelvis adress, personnummer, telefon-nummer och dylikt)

F. Den som använder andra språk än Svenska, Norska (Bokmål) eller Engelska.

G. Den som ej respekterar personalens hänvisningar och tillsägelser. Det personal beslutar gäller. Trigga/förstör inte personalens arbete. Missbruka inte support, helpop eller andra kontaktsätt med personalen.

Lagen om Modifiering bryts genom...

A. Den som använder modifiering för att förbättra din prestige i spelet. Detta innefattar både tredjepartsprogram och hårdvara. Exempelvis xray, autoklicker, nodus, flyhacks, speedhacks, auto-soup, auto-pot med mera. Följande modifieringar är tillåtna:

  • Grafik mod (shaders, optifine osv)
  • Mini-map mod

Lagen om Minex egendom bryts genom...

A. Den som förstör serverns verksamhet. (exempelvis dataintrång, plundring av spawnområde, får servern att gå ner och dyligt)

B. Den som bygger AFK maskiner och konstruktioner som syftar till att försämra serverns prestanda.

C. Den som utnyttjar en bugg eller ett systemfel. (Om du misstänker att någonting är en bugg måste du rapportera detta. Du får ej utnyttja en bugg eller ett systemfel även fast du misstänker att det kan vara så, prata alltid med personal först.)

D. Den som kopierar delar av verksamhetens organisation, struktur eller design för eget eller kommersiellt bruk.

Lagen om Alternativa konton bryts genom...

A. Den person som spelar på Minex även fast den har blivit bannlyst på ett annat konto.

B. Den person som aktivt spelar på fler än 3 konton samtidigt.

Lagen om Försäljning bryts genom...

A. Den som säljer saker eller tjänster på servern för "riktiga pengar". (Det är endast Minex Network och Minex Store som har tillåtelse att göra detta.)

Kap §2. Discord regler

Lagen om Bottar bryts genom...

A. Den som spammar kommandon eller utnyttjar bottarna för att störa eller provocera.

Lagen om röstkommunikation bryts genom...

A. Den som skriker, blåser eller har jättehög tonhöjd.

B. Den som konstant byter mellan olika röstkanaler i syfte att störa.

C. Den som använder mjukvara eller hårdvara för att förändra sin röst i ett störande syfte.

D. Den som använder andra språk än Svenska, Norska (Bokmål) eller Engelska.

Kap §3. Towny

Lagen om Farmer bryts genom...

A. Den som bygger eller ej rapporterar följande farmer:
- Guld farm
- Iron Golem/Järn farm
- Fiske farm
- Enderman farm
- Kullerstens Generator

Lagen om Mord bryts genom...

A. Den som dödar andra spelare på följande vis:

- Via teleportering.
- Via lurendrejeri eller falska påståenden.
- Just utanför en stad.
- Just efter spelaren loggat in på servern.
- Just efter spelaren teleporterats via en portal.
- Via dödsfällor.

Lagen om Skadegörelse bryts genom...

A. Den som förstör eller tar saker av andra i eller just utanför en stad (mark som uppenbarligen tillhör staden). Stadsägare eller Assistenter i städer har dock tillåtelse att riva konstruktioner som ej följer stadens regler.

B. Den som raderar en stad eller en nation där majoriteten av invånarna ej medgiver till detta. (Vid radering av stad/nation skall invånarna vara väl informerade via exempelvis ett privat-meddelande på Discord, ett e-post meddelande eller en konversation. Majoriteten av invånarna skall kunna intyga till sitt samtycke.)

Lagen om Stadsförvaltning bryts genom...

A. När en stads egna regler ej följer serverns officiella regelverk.

B. När stadsreglerna ej är centralt placerade i staden, ej lättlästa eller ej synliga från stadens spawn. (Reglerna skall vara tydliga och svåra att misstolka).

C. Den spelare som sätter titel eller borgmästarskap/ägarskap för en stad/nation på en spelare utan spelarens medgivande.

Lagen om Privatmark bryts genom...

A. Den som går in på privatägd mark (tomter som ägs av spelare) om tomtägaren ej tillåter det.

Lagen om Finanser bryts genom...

A. Den som lurar andra på Guldmynt genom att t.ex. höja skatten utan förvarning, sälja saker i stora klungor på Affär Huset med ett objekt som är betydligt dyrare än de andra, lurendrejeri eller liknande.

B. Den som namnger, förfalskar eller försöka blanda ihop objekt med saker som finns i kits eller crates utan att de har samma förmågor som originalen.

Kap §4. Creative

Lagen om WorldEdit och Voxelsniper bryts genom...

A. Den som använder sig av WorldEdit eller VoxelSniper i ett destruktivt syfte, för att förstöra eller för att sänka prestandan.

Lagen om Entities bryts genom...

A. Den som har överdrivet många Djur/Entities på sin tomt, så att detta orsakar stora problem med serverns prestanda.

Kap §5. Minigames

Lagen om Jämlikhet bryts genom...

A. När fler än 2 spelare samarbetar för att eliminera/slå ut övriga medspelare.

Kap §6. Deathmatch

Lagen om Teaming bryts genom...

A. När fler än 2 spelare samarbetar för att eliminera motståndare.

Lagen om aktiv inriktning bryts genom...

A. Den som upprepade gånger fokuserar på att enbart döda en specifik spelare i syftet att förstöra dennes spelupplevelse.