Spelregler

När du spelar på Minex eller använder dig av vår Discord server måste du följa dessa regler. Om du inte gör det har vi rätten att bannlysa dig, även om du har donerat eller stöttat oss på annat sätt. Ägare och Huvud administratörer förbehåller sig rätten att bannlysa användare utan stöd av regelverket.

1. Allmänna regler

Det är ej tillåtet att uppföra sig eller bete sig på följande sätt.

  • Sexuellt.
  • Mobba/trakassera.
  • Rasistiskt
  • Nazistiskt.
  • Uppmana till regelbrott.
  • Utnyttja support/personal.
  • Skicka länkar med innehållet nämnt ovan.

Det är ej tillåtet att använda fusk för att förbättra din prestige i spelet. Exempelvis xray. Följande modifieringar är tillåtna:

  • Grafik mod (shaders, optifine osv)
  • Mini-map mod

Det är ej tillåtet att skicka länkar till andra minecraft servrar. (IP-adress, hemsida eller Discord). Det är dock tillåtet att prata om eller diskutera andra servrar.

Det är ej tillåtet att sabotera servern via exempelvis ett data intrång, plundring av startområde/hub eller liknande. Det som förstör serverns verksamhet.
AFK maskiner och konstruktioner som syftar till att försämra serverns prestanda är inte tillåtet.

Det är ej tillåtet att utnyttja en bugg eller ett systemfel. Om du misstänker att någonting är en bugg måste du rapportera detta. Du får ej utnyttja en bugg eller ett systemfel även fast du misstänker att det kan vara så, prata alltid med personal först.

Det är ej tillåtet att spela på servern med ett annat konto om du redan är bannlyst på ett annat.

Den som säljer saker eller tjänster på servern för "riktiga pengar" dömes för otillåten försäljning. Det är endast Minex Network och Minex Store som har tillåtelse att göra detta.

Respektera personalens hänvisningar och tillsägelser. Det personal beslutar gäller. Trigga/förstör inte personalens arbete. Missbruka inte support, helpop eller andra kontaktsätt med personalen.

(Om du anser att personalens beslut är felaktigt eller att du känner en situation felbehandlad, kontakta serverns ledning via Discord. Du kan även skicka in en överklagan på bannlysning genom att klicka här.)

Att sprida eller ge ut privat information om andra än dig själv är ej tillåtet. Privat information är exempelvis person-nummer, adress, bank uppgifter, telefon nummer, fullständigt namn, selfies, etc. Alla användare har rätt till total anonymitet.

Den som endast skriver meddelanden med stora bokstäver eller skickar orimligt många meddelanden med samma innehåll dömes för flöde av chatt.

2. Discord regler

Den som spammar kommandon eller utnyttjar bottarna för att störa eller provocera dömes för felanvändning av bottar.

Den som skriker, blåser eller har jättehög tonhöjd dömes för felaktig tonhöjd.

Den som konstant byter mellan olika röstkanaler dömes för utnyttjande av kanalbyte.

Att använda program för att ändra sin röst i discord till den punkt att andra i röstkanalen upplever det störigt är ej tillåtet.

3. Towny

Bygg inte Guld, Järn, Ender man eller automatiska fiske-farmer. Döda endast spelare på PvP-tomter eller i Naturen om spelaren kan försvara sig också, "fair fight". Förstör inte för spelare som bor i städer. Stadsregler får inte utnyttjas för att förstöra för invånarna. Gå inte in på privata tomter utan att fråga ägaren först. Bygg inga dödsfällor eller TP-döda. Använd inte mer än 4 konton samtidigt när du spelar på Jorden.

Den som bygger eller använder sig av följande farmer dömes för utnyttjande av farmer.

- Guld farm
- Iron Golen/Järn farm
- Fiske farm
- Enderman farm
- Kullerstens Generator

Det är endast tillåtet att döda eller skada spelare i Naturen och på stadstomter märkta med PvP. Det är inte tillåtet att döda eller skada spelare på följande vis:

- Via teleportering.
- Via lurendrejeri eller falska påståenden.
- Just utanför en stad.
- Just efter spelaren loggat in på Jorden.
- Just efter spelaren teleporterats via en portal.

Den som förstör eller tar saker av andra i eller just utanför en stad (mark som uppenbarligen tillhör staden) dömes för skadegörelse. Stadsägare eller Assistenter i städer har dock tillåtelse att riva konstruktioner som ej följer stadens regler.

Städer får stifta egna regler som gäller innanför stadens gränser. Detta kan vara för att förhindra spelare från att t.ex. bygga ett hus som inte följer stadens tema. Regler för staden måste följa serverns officiella regelverk. Stadsreglerna måste vara centralt placerade i staden, lättlästa och väl synliga från stadens spawn. Reglerna skall vara tydliga och svåra att misstolka. Stadens personal har rätt att avvisa eller riva tomter för spelare som brutit mot stadens regler. Den som ej följer dessa anvisningar dömes för utnyttjande av stadsregler.

Den som går in på privatägd mark (tomter som ägs av spelare) om tomtägaren ej tillåter det dömes för olaga intrång på privatägd mark. Den som förstör på privatägd mark (tomter som ägs av spelare) dömes för skadegörelse på privatägd mark. I vildmarken råder allemansrätten, vilket gör att alla äger all mark. Du kan ej säga att någon mark är din om du bor i Vildmarken.

Den som bygger automatiska dödsfällor eller dödar spelare via teleportering dömes för olaga konstruktion av dödsfälla eller tp-dödning.

Den som använder alternativa konton för egen vinning i större skala bryter mot denna paragraf. Exempel på detta kan vara att gå med i sin stad med många konton. Max antal konton som man får använda för egen vinning är 4 st.

Den som raderar en stad eller en nation där majoriteten av invånarna ej medgiver till detta dömes för felaktig radering av stad/nation. Vid radering av stad/nation skall invånarna vara väl informerade via exempelvis ett privat-meddelande på Discord, ett e-post meddelande eller en konversation. Majoriteten av invånarna skall kunna intyga till sitt samtycke.

Den spelare som sätter titel eller borgmästarskap/ägarskap för en stad/nation på en spelare utan spelarens medgivande dömes för tvångsbefattning av titel eller borgmästarskap.

Under tiderna 07:00 - 22:00 gäller ett mer vårdat språkbruk inne på Minex tjänster. (Sex, droger, alkohol och grova svordomar) är exempel på diskussioner som ska undvikas.

Notera: Om ett "äldre" sällskap sitter i en egen röstkanal kan man föra valfri diskussion om alla medlemmar känner att det går bra. Dvs, man kan inte straffas i denna situation.

Den som lurar andra på Guldmynt genom att t.ex. höja skatten utan förvarning, sälja saker i stora klungor på AH med ett objekt som är betydligt dyrare än de andra, lurendrejeri eller liknande dömes för finansbrott.

Allmänna platser (som t.ex. warp destinationer) kan sätta upp specifika regler som gäller för det området. Området måste vara tydligt utmärkt med t.ex. väggar eller staket. Dessa regler måste vara väl synliga när spelaren teleporterar till platsen. Reglerna måste vara tydliga och svåra att misstolka eller missförstå. Spelaren som bryter mot dessa regler dömes för brott mot regler på allmän plats.

Att namnge, förfalska eller försöka blanda ihop objekt med saker som finns i kits eller crates utan att de har samma förmågor som originalen är ej tillåtet.

4. Creative

Den som använder sig av WorldEdit eller VoxelSniper i ett destruktivt syfte, för att förstöra eller för att sänka prestandan på servern dömes för utnyttjande av WorldEdit/VoxelSniper.

Den som har överdrivet många Djur/Entities i sin värld, så att detta orsakar stora problem med serverns prestanda dömes för överflöd av Entities.

5. Minigames

De som är fler än 3 personer i samma team dömes för teaming.