Regler

KÖPVILLKOR

Dessa gäller våra kunder som har köpt produkter på Minex Store.

INTEGRITETSPOLICY

Vilken data vi sparar och använder om dig. Anpassad utifrån GDRP-lagen.

STRAFFKALKYLATOR

Kalkylera straff beroende på vilket regelbrott som har gjorts.

Du medger till att du läst och accepterat denna restriktionsöverenskommelse när du använder dig av våra tjänster, samt att du förstår innebörden och vilka konsekvenser du kommer att få om överenskommelsen bryts.

Allmänna regler

Sammanfattning av allmänna regler

Uppför dig väl. Använd svordomar om det behövs. Använd inga fusk. Gör ingen reklam för andra servrar. Spamma inte. Om du tror att någonting är ett systemfel - utnyttja inte. Rapportera. Läck inte ut privat information om andra. Spela inte om du redan är bannlyst på ett annat konto. Utnyttja inte personal när de försöker hjälpa dig. Kopiera inte Minex. Snacka inte massa "skit" om serverns personal. Var saklig. Uppmana inte andra att bryta mot reglerna. Ljug inte, bedra inte andra spelare. Förstör inte för servern. Sprid inte propaganda. Skicka inga länkar med sexuell innehåll eller liknande.

1. Dåligt uppförande

Den som använder sig av rasistiska, homofobiska, nazistiska eller sexuellt trakasserande kommentarer eller mobbar användare dömes för dåligt uppförande. Spelare som uppför sig provokativt, stötande eller störande mot andra enligt personal kan även komma att dömas för dåligt uppförande.

2. Fusk

Den som använder sig av liknande eller följande fusk, samt fusk som ger betydande fördel i spelet dömes för användande av fusk. Det är heller inte tillåtet att ha någon av dessa installerade på sin klient.

- Xray
- Speedhacks/Flyhacks
- Killaura
- PvP-modifieringar
- Schematica
med flera som ger betydande fördel.

3. Annonsering
Den som gör reklam genom att skicka IP-adress, Discord länk, Webbplatslänk eller Video kopplad till en annan Minecraft-server/Realm/Discord-server dömes för annonsering.
4. Spam

Den som skickar ut onödigt många meddelanden (fler än vad som anses vara nödvändigt) i chatten eller på Discord dömes för spam.

5. Utnyttjande av Buggar/Systemfel
Den som utnyttjar en bugg eller ett systemfel dömes för utnyttjande av systemfel. Att undangömma eller undvika att rapportera en bugg eller ett systemfel är förbjudet. Den som vet om att en annan spelare utnyttjar en bugg eller ett systemfel, utan att rapportera eller hjälper en spelare att utnyttja en bugg eller systemfel dömes också för utnyttjande av systemfel.
6. Spridning av Personuppgifter
Den som sprider personuppgifter dömes för personuppgiftsbrott. Att uppge eller sprida sekretessbelagd information för dig eller någon annan är strängt förbjudet. Inloggningsuppgifter, bankuppgifter, lösenord, gatuadresser, postnummer, telefonnummer, pass/körkortsuppgifter, ip-adresser eller annan personlig information. Att sprida bilder eller videos där en annan person visar sin identitet utan individens medgivande är ej tillåtet. Alla har rätt till total anonymitet. Enligt den europeiska lagen GDPR (Dataskyddsförordningen) begås brott vid spridning av sekretessbelagd information, en sådan situation kommer därför att anmälas till polis.
7. Bannlysta konton
Den som loggar in med ett alternativt konto vid fallet att den redan har ett konto som är bannlyst dömes för användande av alternativa konton och får samma straff som det föregående straffade kontot + 7 dagars bannlysning.
8. Utnyttjande av Support

Den som tjatar på, frågar om pengar, ranker eller teleporterar till och dödar en personalmedlem vid fallet att support har efterfrågats dömes för utnyttjande av support. Även den som ljuger, hittar på eller förvrider sanningen till personal dömes för utnyttjande av support.

9. Kopiering

Den som kopierar Minex Network:s verksamhet på ett sätt där det tydligt kan urskiljas att det i grund i botten baserats på nätverkets egendom i form av digitalt material, färg/form/design i kombination, byggen, namngivning på produkter och liknande dömes för kopiering/verksamhetsplagiat. För kopiering dömes också den som genom sin identitet eller andra karaktärsdrag försöker efterlikna en annan spelare eller moderator på servern.

10. Olaga Opposition
Den som öppet kritiserar servern eller dess personal på ett icke konstruktivt sätt dömes för felaktig opposition. Feedback skall vara sakligt och kunna användas till förbättring av verksamheten.
11. Uppmaning till regelbrott

Den som uppmanar eller hjälper andra spelare att begå regelbrott dömes för uppmaning till regelbrott.

12. Lurendrejeri

Den som lurar eller på annat sätt bedrar andra spelare dömes för lurendrejeri. För lurendrejeri dömes också den som bryter mot muntliga eller skriftliga överenskommelser.

13. Verksamhetssabotage

Den som saboterar, inkräktar eller försämrar vår verksamhet genom t.ex. DDOS-attack, systemintrång eller datakorruption dömes för verksamhetssabotage.

 

14. Propaganda

Att sprida propaganda med grovt nazistiskt eller rasistiskt innehåll är ej tillåtet. Detta är exempelvis text, bilder, filmer eller annan media.

15. Publicering av sexuellt innehåll.

Användare som sprider eller publicerar pornografiska bilder, länkar eller annat tydligt sexuellt innehåll dömes för publicering av sexuellt innehåll.

Jorden

Sammanfattning av regler på Jorden

Bygg inte Guld, Järn, Ender man eller automatiska fiske-farmer. Döda endast spelare på PvP-tomter eller i Naturen om spelaren kan försvara sig också, "fair fight". Förstör inte för spelare som bor i städer. Stadsregler får inte utnyttjas för att förstöra för invånarna. Gå inte in på privata tomter utan att fråga ägaren först. Bygg inga dödsfällor eller TP-döda. Använd inte mer än 4 konton samtidigt när du spelar på Jorden.

1. Farmer

Den som bygger eller använder sig av följande farmer dömes för utnyttjande av farmer.

- Guld farm
- Iron Golen/Järn farm
- Fiske farm
- Enderman farm

2. Mord

Det är endast tillåtet att döda eller skada spelare i Naturen och på stadstomter märkta med PvP. Det är inte tillåtet att döda eller skada spelare på följande vis:

- Via teleportering.
- Via lurendrejeri eller falska påståenden.
- Just utanför en stad.
- Just efter spelaren loggat in på Jorden.
- Just efter spelaren teleporterats via en portal.

3. Skadegörelse

Den som förstör eller tar saker av andra i eller just utanför en stad (mark som uppenbarligen tillhör staden) dömes för skadegörelse. Stadsägare eller Assistenter i städer har dock tillåtelse att riva konstruktioner som ej följer stadens regler.

4. Stadsregler
Städer får stifta egna regler som gäller innanför stadens gränser. Detta kan vara för att förhindra spelare från att t.ex. bygga ett hus som inte följer stadens tema. Regler för staden måste följa serverns officiella regelverk. Stadsreglerna måste vara centralt placerade i staden, lättlästa och väl synliga från stadens spawn. Reglerna skall vara tydliga och svåra att misstolka. Stadens personal har rätt att avvisa eller riva tomter för spelare som brutit mot stadens regler. Den som ej följer dessa anvisningar dömes för utnyttjande av stadsregler.
5. Intrång på privatmark

Den som går in på privatägd mark (tomter som ägs av spelare) om tomtägaren ej tillåter det dömes för olaga intrång på privatägd mark. Den som förstör på privatägd mark (tomter som ägs av spelare) dömes för skadegörelse på privatägd mark. I vildmarken råder allemansrätten, vilket gör att alla äger all mark. Du kan ej säga att någon mark är din om du bor i Vildmarken.

6. Dödsfällor & TP-Dödning

Den som bygger automatiska dödsfällor eller dödar spelare via teleportering dömes för olaga konstruktion av dödsfälla eller tp-dödning.

7. Alternativa konton
Den som använder alternativa konton för egen vinning i större skala bryter mot denna paragraf. Exempel på detta kan vara att gå med i sin stad med många konton. Max antal konton som man får använda för egen vinning är 4 st.

Uptunus

1. Worldedit / Voxelsniper

Den som använder sig av WorldEdit eller VoxelSniper i ett destruktivt syfte, för att förstöra eller för att sänka prestandan på servern dömes för utnyttjande av WorldEdit/VoxelSniper.

2. Överflöd av Entities
Den som har överdrivet många Djur/Entities, fyller sin egen tomt eller drar över Djur/Entities på någon annans tomt dömes för entities missbruk.
3. Tomtägare

Den som äger en tomt på Uptunus ansvarar för allt som byggs på tomten, och har därför ägarskap över allt som befinner sig där. Oavsett vem som har byggt det. En tomtägare har rätt att avvisa spelare från tomten och sätta regler för hur konstruktioner på tomten får se ut.

Kreptunus

1. Teaming

Den som går ihop i lag med andra spelare dömes för Teaming. Ett lag består av fler än 2 st spelare.

Discord regler

1. Bottar

Den som spammar kommandon eller utnyttjar bottarna för att störa eller provocera dömes för felanvändning av bottar.

2. Skrik- och hög tonhöjd

Den som skriker, blåser eller har jättehög tonhöjd dömes för felaktig tonhöjd.

3. Byte av röstkanal

Den som konstant byter mellan olika röstkanaler dömes för utnyttjande av kanalbyte.

4. Röständrings program

Att använda program för att ändra sin röst i discord till den punkt att andra i röstkanalen upplever det störigt är ej tillåtet.

Personal regler

1. Maktmissbruk

Den personal medlem som använder sig av sin makt i form av kommandon eller position för att förstöra för eller skapa orättvisa för spelare eller för servern dömes för maktmissbruk. Följande är exempel på maktmissbruk:

  • Att ändra nicknamn eller namnfärg (om sådant ej betalat för).
  • Att ändra tid eller väder på servern.
  • Att använda worldedit, voxelsniper eller kreativt spelläge för eget bruk utanför serverns verksamhet.
  • Att bannlysa eller straffa användare utan stöd från serverns ledning eller regelverket/köpvillkor.
  • Att teleportera spelare utan tillstånd om vanish ej är aktiverat.
  • Att använda fler än de kommandon och funktioner som angetts under behörighetslistan.
  • Att låsa upp kistor och andra föremål om det totala innehållet uppnår ett högre värde än $1000 Guldmynt.

En komplett lista över personalpolicyn finns under Personal i huvudmenyn.

2. Domstolsmissbruk

Den domstols representant som missbrukar sin makt i formen av att straffa användare utan belägg från regelverket eller tydligt motiv dömes för domstolsmissbruk. Även den domare som röstar ja på en omröstning utan belägg från regelverket eller tydligt motiv dömes för domstolsmissbruk.