Regler

Välkommen till Regelverket.


Köpvillkor

Dessa gäller våra kunder som har köpt produkter på Minex Store.

Staff Policy

Dessa gäller vår personal, vilka rättigheter och skyldigheter de har.

Kalkylera Straff

Mät vilket straff ett regelbrott kan ge i graderna lätt, medel eller grovt.


1. Allmänna regler


§1.1 Kränkande kommentarer

Att kränka användare rasistiskt, homofobiskt, nazistiskt eller sexuellt är ej tillåtet. Att mobba användare är ej tillåtet. Att kritisera användare av alla gradtyper är fullt tillåtet. Tänk på att vara hårdhudad och ej ta saker personligt när du använder chatten.

§1.2 Användande av fusk

Att använda sig av fusk är ej tillåtet. Allt som ger betydande fördel i spelet är otillåtet. Följande är exempel otillåtna:

  • Xray
  • Speedhacks/Flyhacks
  • Killaura
  • PvP-modifieringar
  • Schematica
  • med flera som ger betydande fördel...

§1.3 Annonsering

Det är helt tillåtet att diskutera eller prata om andra minecraft-servrar/realms/discord servrar/webbplatser/profiler med mera. Att göra reklam för, genom att skicka direkt ip-adress, discord länk, webbplatslänk eller video kopplad till en annan minecraft-server/realm/discord-server är ej tillåtet. Saker du tror eller med stor sannolikhet missgynnar Minex spelarbas är ej tillåtet.

§1.4 Spam och Versalmissbruk

Att spamma eller endast använda versaler (stora bokstäver) är ej tillåtet.

§1.5 Systemfel

Att utnyttja buggar eller systemfel är ej tillåtet. Att undangömma eller undvika att rapportera en bugg eller ett systemfel är förbjudet. Vetskapen om att en annan spelare utnyttjar en bugg eller ett systemfel utan att rapportera kan få konsekvenser.

§1.6 Sekretessbelagd information (GDPR)

Att uppge eller sprida sekretessbelagd information för dig eller någon annan är strängt förbjudet. Inloggningsuppgifter, bankuppgifter, lösenord, gatuadresser, postnummer, telefonnummer, pass/körkortsuppgifter, ip-adresser eller annan personlig information. Att sprida bilder eller videos där en annan person visar sin identitet utan individens medgivande är ej tillåtet. Alla har rätt till total anonymitet. Enligt den europeiska lagen GDPR (Dataskyddsförordningen) begås brott vid spridning av sekretessbelagd information, en sådan situation kommer därför att anmälas till polis.

§1.7 Alternativa Konton

Att logga in med ett alternativt konto vid fallet att du redan har ett konto som är bannlyst är ej tillåtet. Denne användare kommer då att erhålla samma straff som det föregående straffade kontot + 7 dagars bannlysning.

§1.8 Utnyttjande av support

Att tjata på, be om hjälp vid helt orelevanta situationer, fråga om pengar, ranker eller liknande av en personalmedlem är ej tillåtet. Att utnyttja personal genom att ljuga eller hitta på saker på dennes eller någon annans bekostnad är ej tillåtet. Att tp-döda personal när du har bett om hjälp är ej tillåtet.

§1.9 Verksamhetsplagiat

Att kopiera Minex Network:s verksamhet på ett sätt där det tydligt kan urskiljas att det i grund i botten baserats på nätverkets egendom i form av digitalt material, färg/form/design i kombination, byggen, namngivning på produkter och liknande kommer att dömmas för verksamhetsplagiat.

2. Towny


§2.1 Farmer

Följande farmer är ej tillåtet att använda sig av eller bygga:
- Guld farm
- Järn farm
- Fiske farm
- Enderman farm

§2.2 PVP

Det är fullt tillåtet att döda spelare där PvP är aktiverat (tillåtet). Det är även tillåtet att tp-döda och bygga dödsfällor för att döda spelare. Det är ej tillåtet att ändra pvp-inställningar i en stad i syftet att döda en spelare med omedelbar verkan.

§2.3 Greifing

Det är ej tillåtet att greifa (förstöra och ta saker av andra) i eller just utanför en stad (mark som uppenbarligen tillhör staden). Det är heller inte tillåtet att greifa städer som gått under de senaste 7 dagarna.

3. Creative


§3.1 Användande av WorldEdit/VoxelSniper

Får endast ske i rätt syfte. Att använda dessa verktyg i destruktivt syfte, för att förstöra serverns prestanda eller för medspelare är ej tillåtet.

4. Kitpvp


§4.1 Teaming

Det är endast tillåtet att attackera/fukusera (targetta) en specifik spelare om du spelar själv eller med max 1 person (tillsammans 2 st mot 1).

 


Regler senast uppdaterad: 2018-05-19 01:41