Towny

Beskrivning

Towny är en värld där du kan skapa eller gå med i en stad. Städer kan sedan starta en nation och tillsammans bilda en allians vilket ger vissa förmåner för stadsägarna. Varje stad är uppdelad i tomter (chunks) som stadsägaren kan sälja till spelare som går med i staden. Tomter i städer används som en bostad där du kan förvara dina värdesaker och kanske bygga ett hus. På Towny samlar man även Guldmynt (serverns virtuella valuta) genom främst handel med spelare eller till riksbanken. En annan stor inkomstkälla kan vara Jobb.

Allmänna kommandon

Generellt

Generella kommandon

/spawn - Teleportera till serverns startpunkt.
/hub - Teleportera till nätverkets startpunkt.
/tpa <spelare> - Skicka en teleporteringsförfrågan till en spelare.
/tpahere <spelare> - Skicka en förfrågan om teleportering till dig till en spelare.
/tpaccept - Acceptera teleporteringsförfrågan.
/tpdeny - Neka teleporteringsförfrågan
/wild - Teleportera till slumpvald plats i Vildmarken.
/afk - Gå in i "Away from Keyboard" läge.
/regler 
- Visa länk till serverns regler.
/discord - Visa länk till serverns discord.
/vote - Visa länk till röstnings-sida. Att rösta ger dig vissa belöningar.
/buy - Visa länk till MInex Store.

/bal - Visa saldo
/pay - Gör en överföring.
/baltop - Visa topplistan av Guldmynt.

Jobs

Jobs

/lock - Lås ett objekt (sker normalt sätt automatiskt)
/unlock 
- Lås upp ett objekt
/cpublic
 - Gör ett objekt offentligt med skydd mot förstörelse.
/cpassword 
- Gör ett objekt lösenordsskyddat.
/cunlock 
- Ta bort lösenordsskydd.
/cdonation 
- En kista spelare kan sätta in saker i, men som skyddas av dig i övrigt.
/cmodify 
- Lägg till behörighet för andra att komma åt objekt.
/cinfo 
- Visa information om ett skyddat objekt.

Låssystem

Låssystemet

/lock - Lås ett objekt (sker normalt sätt automatiskt)
/unlock 
- Lås upp ett objekt
/cpublic
 - Gör ett objekt offentligt med skydd mot förstörelse.
/cpassword 
- Gör ett objekt lösenordsskyddat.
/cunlock 
- Ta bort lösenordsskydd.
/cdonation 
- En kista spelare kan sätta in saker i, men som skyddas av dig i övrigt.
/cmodify 
- Lägg till behörighet för andra att komma åt objekt.
/cinfo 
- Visa information om ett skyddat objekt.

Lotteriet & Affär Huset

Lotteriet

/lot - Visa information om pågående dragning
/lot buy <antal> - Köp x antal lotter.

Affär Huset

/ah - Öppna Affär Huset.
/ah sell <pris> - Lägg ut objektet du håller i på Affär Huset.
/ah selling - Visa de objekt du säljer på Affär Huset.
/ah expired - Visa dina utgångna objekt.

 

Towny kommandon

Städer

/t spawn - Teleportera till stadens spawn.
/t list - Visa lista över städer.
/t new <namn> - Starta en ny stad (betalar en avgift)
/t join <stad> - Gå med i en öppen stad.
/t add <spelare> - Skicka inbjudan till en spelare att gå med i staden.
/t leave - Lämna din nuvarande stad.
/t here - Visa info om staden du är i.
/t deposit <summa> - Sätt in guldmynt på stadskassan.
/t withdraw <summa> - Ta ut guldmynt ur stadskassan.
/t rank add/remove <spelare> <rank> - Befordra/Nedgradera rank för en spelare i staden.
/t mayor ? - Kommandon för stadens ägare.

Tomter

/plot claim - Överta ägarskap för en plot. (betala eventuellt pris)
/plot fs <summa> - Lägg ut en plot till salu.
/plot nfs - Ta bort försäljningen av en plot.
/plot toggle pvp - Ändra statusen för pvp på en plot.
/plot toggle fire - Ändra statusen för eld på en plot.
/plot toggle explosion - Ändra statusen för explosioner på en plot.
/plot toggle mobs - Ändra statusen för monster på en plot.
/plot set name <namn> - Ändra namnet för en plot.
/plot set perm <behörighet> - Ändra behörighet och åtkomst för andra på en plot.
/plot set <plottyp> - Ändra plot-typ. (Inn, Wilds, Farm, Embassy, Shop, reset)

Nationer

/n list - Visa lista över nationer.
/n join <nation> - Gå med i en öppen nation.
/n deposit <summa> - Sätt in guldmynt på nationen.
/n withdraw <summa> - Ta ut guldmynt ur nationen.
/n leave - Lämna stadens nuvarande nation.
/n new <namn> - Skapa en ny nation (kräver att du äger en stad. Avgift debiteras).
/n king ? - Visa kommandon för nationens styre.

Stadsranker

co-mayor
assistant
helper
sheriff
vip

- Fri från stadsskatt
- towny.command.town.claim.*
- towny.command.town.add
- towny.command.town.set.*
- towny.command.town.toggle.*
- towny.command.town.claim.*
- towny.command.town.unclaim
- towny.command.town.rank.vip
- towny.command.town.rank.helper
- towny.command.town.rank.sheriff
- towny.command.town.rank.assistant
- towny.command.town.withdraw
- towny.command.plot.*
- towny.claimed.owntown.*
- towny.command.nation.new
- towny.command.town.say
- towny.command.town.kick

- Fri från stadsskatt
- towny.command.town.claim.*
- towny.command.town.add
- towny.command.plot.*
- towny.command.town.toggle.public
- towny.claimed.owntown.switch.*
- towny.claimed.owntown.build.*
- towny.claimed.owntown.destroy.*
- towny.claimed.owntown.item_use.*
- towny.command.town.say
- towny.command.town.rank.vip
- towny.command.town.rank.helper

- towny.claimed.townowned.*
- towny.command.town.add

- towny.command.town.kick
- towny.command.town.add
- towny.command.town.toggle.jail

- Fri från stadsskatt

Nationsranker

co-king
assistant
helper

- towny.command.nation.set.tag
- towny.command.nation.set.surname
- towny.command.nation.set.title
- towny.command.nation.set.name
- towny.command.nation.set.taxes
- towny.command.nation.set.capitol
- towny.command.nation.withdraw
- towny.command.nation.rank.assistant
- towny.command.nation.rank.helper
- towny.command.nation.add
- towny.command.nation.ally
- towny.command.nation enemy
- towny.command.nation.toggle.*
- towny.command.nation.kick
- towny.command.nation.say

- towny.command.nation.set.tag
- towny.command.nation.set.surname
- towny.command.nation.set.title
- towny.command.nation.rank.helper
- towny.command.nation.add
- towny.command.nation.ally
- towny.command.nation enemy
- towny.command.nation.toggle.*
- towny.command.nation.kick

- towny.command.nation.add