Ranker

Lista över ranker


MEDLEM
Detta är standard för alla som spelar på servern. Ranken är anpassad för att passa de flesta. Det krävs ingen registrering eller kostnad för att bli medlem på Minex.

VIP / VIP+ / HERO / PREMIUM / ULTIMATE
Dessa är donations-ranker vilket innebär att du måste pröjsa för att få åtkomst till de behörigheter som rankerna medför. Längre ner på denna sida finner du en mer detaljrik plan för vad de innehåller.

BYGGARE
Jobbar med att konstruera och designa byggnader och landskap på servern. Dessa tillhör Personalen.

BYGGLEDARE
Jobbar så som Byggaren med att konstruera och designa byggnader och landskap på servern. Skillnaden är att byggledaren får styra upp arbetet, se över hur vida byggteamet skulle kunna utvecklas och utvidgas med mera. Dessa tillhör Personalen.

JUNIOR MOD / MODERATOR
Har som ansvarsmoment att se till att reglerna följs av er, våra spelare. De svarar även på frågor och är väl kunniga över hur servern fungerar. Dessa tillhör Personalen.

HEAD-MODERATOR
Dessa har samma arbetsuppgifter som Moderatorer men även att vara som en mentor och lära upp nya staffmedlemmar. Dessa tillhör Personalen.

UTVECKLARE
Programmerar, utvecklar, administrerar diverse tjänster som Minex har. Jobbet som utvecklare är mycket individuellt från person till person. Dessa tillhör Personalen.

ADMINISTRATÖR
Styr servern, ser till att servrarna fungerar som de ska och att personalen sköter sitt arbete på ett korrekt sätt. Admins har full behörighet till nästintill alla tjänster Minex erbjuder. Dessa tillhör Personalen.

Förmånslista Donations ranker


Jorden

Behörighet VIP VIP+
HERO
PREMIUM
ULTIMATE
 Prioritet om servern är full. (?)
 Chatt-tagg (?)
 Använda färg på skyltar (?)
 Tillhörande Kit /kit (?)
 /workbench (?)
 /hat (?)
 Antal Homes /sethome (?) 4 8 16 32 64
 Antal Private-Vaults /pv (?) 1 2 3 4 5
 Supersnabb Teleportering (?)
 /enderchest (?)
 /glow (?)
 /ptime (?)
 /pweather (?)
 /feed (?)
 Behåll XP vid dödsfall (?)
 Skapa Spawners med djurägg (?)
 /fly (?)
 Night Vision /nv (?)
 /repair - $1000 (?)
 /flyspeed 1-3 (?)
 /invsee - Se men inte röra (?)
 Dubbel Vote belöning (?)
 Annonsera meddelande /me (?)

Uptunus

Behörighet VIP VIP+ HERO PREMIUM ULTIMATE
 Prioritet om världen är full. (?)
 Chatt-tagg (?)
 Använda färg på skyltar (?)
 Max antal tomter (?) 6 8 10 12 18
 Supersnabb Teleportering (?)
 /hat (?)
 /pweather (?)
 /ptime (?)
 Fri tillgång till WorldEdit (?)
 Fri tillgång till VoxelSniper (?)
 /top (?)
 /flyspeed 1-3 (?)
 Annonsera meddelande /me (?)

Beskrivningar


Prioritet om världen är full.

Logga in på en delserver (planet) även om den är full.
Behörighet: VIP, VIP+, Hero, Premium, Ultimate | Delserver: Alla


Chatt-tagg.

En tagg med rankens namn som står före ditt användarnamn när du skriver i chatten.
Behörighet: VIP, VIP+, Hero, Premium, Ultimate | Delserver: Alla


Använda färg på skyltar

Använd färg- och format koder när du skriver på skyltar. Lista över koder visas med kommandot /colors
Behörighet: VIP, VIP+, Hero, Premium, Ultimate | Delserver: Jorden, Uptunus


Tillhörande Kit /kit

En samling med föremål du kan ta med jämna mellanrum. Det finns en specifik för varje rank.
Behörighet: VIP, VIP+, Hero, Premium, Ultimate | Delserver: Jorden


/workbench

Öppna en arbetsbänk du alltid bär med dig.
Behörighet: VIP, VIP+, Hero, Premium, Ultimate | Delserver: Jorden


/hat

Sätt blocket du håller i på huvudet som en vacker hatt.
Behörighet: VIP, VIP+, Hero, Premium, Ultimate | Delserver: Jorden
Behörighet: VIP+, Hero, Premium, Ultimate | Delserver: Uptunus


Antal Homes /sethome

Anger hur många hem du kan sätta med kommandot /sethome som du alltid kan ta dig till med kommandot /home.
Medlemmar kan sätta 2st hem på Jorden.
Behörighet: VIP (4st), VIP+ (8st), Hero (16st), Premium (32st), Ultimate (64st) | Delserver: Jorden


Antal objekt på Affär Huset /ah

Anger hur många objekt du kan sälja på Affär Huset på Jorden samtidigt. Medlemmar kan sälja 5 objekt. Öppna affär huset med /ah.
Behörighet: VIP (8st), VIP+ (12st), Hero (16st), Premium (21st), Ultimate (27st) | Delserver: Jorden


Antal Private-Vaults /pv

Anger hur många Private-Vaults (ryggsäckar) du kan ha. En private vault bär du alltid med dig och är 100% säker.
Medlemmar har ej tillgång att använda private-vaults.
Behörighet: VIP (1st), VIP+ (2st), Hero (3st), Premium (4st), Ultimate (5st) | Delserver: Jorden


Supersnabb Teleportering

Teleportera dig med supersnabb hastighet och slipp därför vänta 5 sekunder.
Behörighet: VIP+, Hero, Premium, Ultimate | Delserver: Jorden, Uptunus


/enderchest

Öppna din enderkista. Den bär du alltid med dig.
Behörighet: VIP+, Hero, Premium, Ultimate | Delserver: Jorden


/glow

Få en glödande effekt som omger ditt skin och gör att du uppmärksammas.
Behörighet: VIP+, Hero, Premium, Ultimate | Delserver: Jorden


/ptime

Ändra tiden för endast dig. Detta påverkar ej planetens globala tid, monster osv kommer därför att kvarstå om det är natt på servern men dag för dig.
Behörighet: Hero, Premium, Ultimate | Delserver: Jorden, Uptunus


/pweather

Ändra vädret för endast dig. Detta påverkar ej planetens globala väder.
Behörighet: Hero, Premium, Ultimate | Delserver: Jorden, Uptunus


/feed

Mätta din hunger.
Behörighet: Hero, Premium, Ultimate | Delserver: Jorden


Behåll XP vid dödsfall

Behåll all din xp vid ett dödsfall. Saker du bär på kommer ej att sparas.
Behörighet: Premium, Ultimate | Delserver: Jorden


Skapa Spawners med djurägg

Sätt ihop Spawners med 1 djurägg och 8 järngaller i en arbetsbänk. Djurägg säljs i /shop.
Behörighet: Premium, Ultimate | Delserver: Jorden


/fly

Aktivera flygläge och flyg som en fågel!
Behörighet: Premium, Ultimate | Delserver: Jorden


Night Vision /nv

Aktivera mörkerseende och slipp problemet med facklor!
Behörighet: Premium, Ultimate | Delserver: Jorden


/repair - $1000

Reparera saken du håller i för kostnaden av $1000 Guldmynt.
Behörighet: Premium, Ultimate | Delserver: Jorden


/flyspeed 1-3

Ändra din flyghastighet upp till 3 gånger så snabbt.
Behörighet: Ultimate | Delserver: Jorden, Uptunus


/invsee - Se men inte röra

Se vad en annan spelare har i sitt inventarie. Du har ej behörighet att plocka ut eller sätta in saker.
Behörighet: Ultimate | Delserver: Jorden


Dubbel Vote belöning

Få dubbelt så många belöningar för att rösta. Använd kommandot /vote
Behörighet: Ultimate | Delserver: Jorden


Annonsera meddelande /me

Skicka ut ett meddelande till övriga spelare som är anslutna till samma server som du. /me
Behörighet: Ultimate | Delserver: Jorden, Uptunus


Max antal tomter

Anger hur många tomter du max kan köpa på Uptunus. Medlemmar kan köpa maximalt 4st tomter.
Behörighet: VIP (6st), VIP+ (8st), Hero (10st), Premium (12st), Ultimate (18st) | Delserver: Uptunus


/top

Ta dig till den högsta punkten på den koordinat du befinner dig på. Detta kan vara bra för att t.ex. snabbt ta sig upp på ett hustak.
Behörighet: Ultimate | Delserver: Uptunus


Fri tillgång till WorldEdit.

Använd WorldEdit oavbrutet på Uptunus.
Behörighet: Premium, Ultimate | Delserver: Uptunus


Fri tillgång till VoxelSniper.

Använd VoxelSniper oavbrutet på Uptunus.
Behörighet: Premium, Ultimate | Delserver: Uptunus