Creative

Beskrivning

Creative är en öppen så kallad ”Sandbox”-värld vilket innebär att du har tillgång till allt material utan att behöva samla. På världen kan du köpa en tomt med storleken 100×100 block som du kan bygga vad du vill på.  I Creative samlar man på ”CreativeCoins”, dessa kan användas för att köpa fler tomter eller för specialverktyg så som WorldEdit eller VoxelSniper. Varje spelare börjar med $100 CreativeCoins vilket är den summa som behövs för att köpa en tomt.


Kommandon

/spawn – Teleportera till serverns startpunkt.
/hub – Teleportera till nätverkets startpunkt.
/tpa <spelare> – Skicka en teleporteringsförfrågan till en spelare.
/tpahere <spelare> – Skicka en förfrågan om teleportering till dig till en spelare.
/tpaccept – Acceptera teleporteringsförfrågan.
/tpdeny – Neka teleporteringsförfrågan
/afk – Gå in i ”Away from Keyboard” läge.
/regler 
– Visa länk till serverns regler.
/discord – Visa länk till serverns discord.
/buy – Visa länk till MInex Store.

/plot claim – Köp tomten du står på.
/plot auto – Köp en slumpvald ledig tomt.
/plot merge – Sammankoppla två tomter som du äger.
/plot trust <spelare> – Ge behörighet åt en annan att bygga på din tomt.
/plot add <spelare> – Ge behörighet åt en annan att bygga på din tomt när du är online.
/plot untrust <spelare> – Ta bort behörighet från någon att bygga på din tomt.