Uptunus

Planeten Uptunus är en öppen så kallad ”Sandbox”-värld vilket innebär att du har tillgång till allt material utan att behöva samla. På världen kan du köpa en tomt med storleken 100×100 block som du kan bygga vad du vill på. På Uptunus samlar man på ”Coins”, dessa kan användas för att köpa fler tomter eller för specialverktyg så som WorldEdit eller VoxelSniper. Varje spelare börjar med $100 Coins vilket är den summa som behövs för att köpa en tomt.


Kommandon

/spawn – Teleportera till planetens spawn.
/hub – Teleportera till rymdcentralen.
/tpa <spelare> – Skicka en teleporteringsförfrågan till en spelare.
/tpahere <spelare> – Skicka en förfrågan om teleportering till dig till en spelare.
/tpaccept – Acceptera teleporteringsförfrågan.
/tpdeny – Neka teleporteringsförfrågan
/afk – Gå in i ”Away from Keyboard” läge.
/regler 
– Visa länk till serverns regler.
/discord – Visa länk till serverns discord.
/buy – Visa länk till MInex Store.

/plot claim – Köp tomten du står på.
/plot auto – Köp en slumpvald ledig tomt.
/plot merge – Sammankoppla två tomter som du äger.
/plot trust <spelare> – Ge behörighet åt en annan att bygga på din tomt.
/plot add <spelare> – Ge behörighet åt en annan att bygga på din tomt när du är online.
/plot untrust <spelare> – Ta bort behörighet från någon att bygga på din tomt.