Towny

VAD INNEBÄR TOWNY?

STÄDER OCH NATIONER

Starta en helt egen stad eller nation.
Bygg tomter och få staden att växa!
/town, /nation, /plot

EKONOMI OCH HANDEL

Skapa en egen Butik eller sälj material via Affär Huset eller marknaden.
/money, /warp Shop, /ah

TELEPORTERING

Ta dig runt på servern tusentals block på bara någon sekund!
/tpa, /tpahere, /wild

MCMMO

Tävla mot andra i olika färdigheter och försök nå stora resultat!
/mcmmo help, /mctop

JOBS

Tjäna Guldmynt enkelt genom att utföra arbeten på Jorden!
/jobs, /jobs browse

GIFTERMÅL

Dela din kärlek till en annan spelare via ett äktenskap och giftermål!
/marry, /marry help

WARPS & HEM

En plats (öppen eller inte) du alltid kommer åt via kommandon!
/warp, /home

HISSAR

Bygg snabba, automatiska och stora hissar med järn och rödstens block.

UNIKA HUVUDEN

Döda monster eller spelare och samla på unika huvuden. Går även att köpa!
/heads

TÅGBANA

Tågnätet sammankopplar spelare och städer via T-Centralen.
/warp T-Centralen

KARTSYSTEM

Åskåda serverns alla byggnader och kreationer via Minex Maps.
maps.minexnetwork.com

RÖSTNING

Rösta varje dag och få belöningar som tack för ditt stöd!
/vote, /votetop

Allmänna kommandon

/spawn - Teleportera till spawn.
/tpa <spelare> - Skicka en teleporteringsförfrågan till en spelare.
/tpahere <spelare> - Skicka en förfrågan om teleportering till dig till en spelare.
/tpaccept - Acceptera teleporteringsförfrågan.
/tpdeny - Neka teleporteringsförfrågan
/wild - Teleportera till slumpvald plats i Vildmarken.
/afk - Gå in i "Away from Keyboard" läge.
/regler 
- Visa länk till serverns regler.
/discord - Visa länk till serverns discord.
/vote - Visa länk till röstnings-sida. Att rösta ger dig vissa belöningar.
/buy - Visa länk till Minex Store.

/bal - Visa saldo
/pay - Gör en överföring.
/baltop - Visa topplistan av Guldmynt.

/lock - Lås ett objekt (sker normalt sätt automatiskt)
/unlock 
- Lås upp ett objekt
/cpublic
 - Gör ett objekt offentligt med skydd mot förstörelse.
/cpassword 
- Gör ett objekt lösenordsskyddat.
/cunlock 
- Ta bort lösenordsskydd.
/cdonation 
- En kista spelare kan sätta in saker i, men som skyddas av dig i övrigt.
/cmodify 
- Lägg till behörighet för andra att komma åt objekt.
/cinfo 
- Visa information om ett skyddat objekt.

Towny kommandon

/t spawn - Teleportera till stadens spawn.
/t list - Visa lista över städer.
/t new <namn> - Starta en ny stad (betalar en avgift)
/t join <stad> - Gå med i en öppen stad.
/t add <spelare> - Skicka inbjudan till en spelare att gå med i staden.
/t leave - Lämna din nuvarande stad.
/t here - Visa info om staden du är i.
/t deposit <summa> - Sätt in guldmynt på stadskassan.
/t withdraw <summa> - Ta ut guldmynt ur stadskassan.
/t rank add/remove <spelare> <rank> - Befordra/Nedgradera rank för en spelare i staden.
/t mayor ? - Kommandon för stadens ägare.

/plot claim - Överta ägarskap för en plot. (betala eventuellt pris)
/plot fs <summa> - Lägg ut en plot till salu.
/plot nfs - Ta bort försäljningen av en plot.
/plot toggle pvp - Ändra statusen för pvp på en plot.
/plot toggle fire - Ändra statusen för eld på en plot.
/plot toggle explosion - Ändra statusen för explosioner på en plot.
/plot toggle mobs - Ändra statusen för monster på en plot.
/plot set name <namn> - Ändra namnet för en plot.
/plot set perm <behörighet> - Ändra behörighet och åtkomst för andra på en plot.
/plot set <plottyp> - Ändra plot-typ. (Inn, Wilds, Farm, Embassy, Shop, reset)

/n list - Visa lista över nationer.
/n join <nation> - Gå med i en öppen nation.
/n deposit <summa> - Sätt in guldmynt på nationen.
/n withdraw <summa> - Ta ut guldmynt ur nationen.
/n leave - Lämna stadens nuvarande nation.
/n new <namn> - Skapa en ny nation (kräver att du äger en stad. Avgift debiteras).
/n king ? - Visa kommandon för nationens styre.

Avgifter & Skatt

Avgifter

Situation Avgift
Skapa Stad $100 000 Guldmynt
Skapa Nation $200 000 Guldmynt
Claima Tomt $2000 Guldmynt
Claima Outpost $25 000 Guldmynt
Extra Townblocks $1000 Guldmynt per extra tomt.

Skatt

Typ Skatt per dag
Skatt för Städer $5 Guldmynt för varje tomt
Skatt för Nationer $2000 Guldmynt
Skatt för Invåndare Sätts individuellt av varje borgmästare. Max 25% eller 1000 Guldmynt. Går också att skattebefria.

Stadsranker

Delägare av staden.

- Fri från stadsskatt
- Alla behörigheter som stadens borgmästare, förutom uttag ur stadsbanken och att kunna radera staden.

Nationsranker

Vice President i nationen.

- Samma behörigheter som nationens president, förutom att göra uttag ur nationbanken eller att kunna radera nationen.

 

 

Tabell över huvudsamling

Alla djur och monster har 0.1% sannolikhet förutom...

Spelare - 10%
Cod - 0.2%
Creeper - 1%
Elder Guardian - 1%
Evoker - 0.2%
Ocelot - 0.2%
Parrot - 0.2%
Pufferfish - 0.2%
Toast Rabbit - 0.5%
Salmon - 0.2%
Rainbow Sheep - 0.5%
Shulker - 0.2%
Tropical Fish - 0.2%
Vex - 0.2%
Vindicator - 0.2%
Wither - 5%

Djur och monster som ej skapas naturligt har 100% sannolikhet.