Jorden

Planeten Jorden är en värld där du kan skapa eller gå med i en stad. Städer kan sedan starta en nation och tillsammans bilda en allians vilket ger vissa förmåner för stadsägarna. Varje stad är uppdelad i tomter (chunks) som stadsägaren kan sälja till spelare som går med i staden. Tomter i städer används som en bostad där du kan förvara dina värdesaker och kanske bygga ett hus. På Jorden samlar man även Guldmynt (världens virtuella valuta) genom främst handel med spelare eller till riksbanken. En annan stor inkomstkälla kan vara Jobb.

Allmänna kommandon

Generellt

Generella kommandon

/spawn - Teleportera till planetens spawn.
/hub - Teleportera till rymdcentralen.
/tpa <spelare> - Skicka en teleporteringsförfrågan till en spelare.
/tpahere <spelare> - Skicka en förfrågan om teleportering till dig till en spelare.
/tpaccept - Acceptera teleporteringsförfrågan.
/tpdeny - Neka teleporteringsförfrågan
/wild - Teleportera till slumpvald plats i Vildmarken.
/afk - Gå in i "Away from Keyboard" läge.
/regler 
- Visa länk till serverns regler.
/discord - Visa länk till serverns discord.
/vote - Visa länk till röstnings-sida. Att rösta ger dig vissa belöningar.
/buy - Visa länk till Minex Store.

/bal - Visa saldo
/pay - Gör en överföring.
/baltop - Visa topplistan av Guldmynt.

Låssystem

Låssystemet

/lock - Lås ett objekt (sker normalt sätt automatiskt)
/unlock 
- Lås upp ett objekt
/cpublic
 - Gör ett objekt offentligt med skydd mot förstörelse.
/cpassword 
- Gör ett objekt lösenordsskyddat.
/cunlock 
- Ta bort lösenordsskydd.
/cdonation 
- En kista spelare kan sätta in saker i, men som skyddas av dig i övrigt.
/cmodify 
- Lägg till behörighet för andra att komma åt objekt.
/cinfo 
- Visa information om ett skyddat objekt.

Lotteriet & Affär Huset

Lotteriet

/lot - Visa information om pågående dragning
/lot buy <antal> - Köp x antal lotter.

Affär Huset

/ah - Öppna Affär Huset.
/ah sell <pris> - Lägg ut objektet du håller i på Affär Huset.
/ah selling - Visa de objekt du säljer på Affär Huset.
/ah expired - Visa dina utgångna objekt.

 

Stads/Nations kommandon

Städer

/t spawn - Teleportera till stadens spawn.
/t list - Visa lista över städer.
/t new <namn> - Starta en ny stad (betalar en avgift)
/t join <stad> - Gå med i en öppen stad.
/t add <spelare> - Skicka inbjudan till en spelare att gå med i staden.
/t leave - Lämna din nuvarande stad.
/t here - Visa info om staden du är i.
/t deposit <summa> - Sätt in guldmynt på stadskassan.
/t withdraw <summa> - Ta ut guldmynt ur stadskassan.
/t rank add/remove <spelare> <rank> - Befordra/Nedgradera rank för en spelare i staden.
/t mayor ? - Kommandon för stadens ägare.

Tomter

/plot claim - Överta ägarskap för en plot. (betala eventuellt pris)
/plot fs <summa> - Lägg ut en plot till salu.
/plot nfs - Ta bort försäljningen av en plot.
/plot toggle pvp - Ändra statusen för pvp på en plot.
/plot toggle fire - Ändra statusen för eld på en plot.
/plot toggle explosion - Ändra statusen för explosioner på en plot.
/plot toggle mobs - Ändra statusen för monster på en plot.
/plot set name <namn> - Ändra namnet för en plot.
/plot set perm <behörighet> - Ändra behörighet och åtkomst för andra på en plot.
/plot set <plottyp> - Ändra plot-typ. (Inn, Wilds, Farm, Embassy, Shop, reset)

Nationer

/n list - Visa lista över nationer.
/n join <nation> - Gå med i en öppen nation.
/n deposit <summa> - Sätt in guldmynt på nationen.
/n withdraw <summa> - Ta ut guldmynt ur nationen.
/n leave - Lämna stadens nuvarande nation.
/n new <namn> - Skapa en ny nation (kräver att du äger en stad. Avgift debiteras).
/n king ? - Visa kommandon för nationens styre.

Avgifter & Skatt

Avgifter

Situation Avgift
Skapa Stad $50 000 Guldmynt
Skapa Nation $200 000 Guldmynt
Claima Tomt $100 Guldmynt
Claima Outpost $10 000 Guldmynt
Extra Townblocks $1000 Guldmynt per extra tomt.

Skatt

Typ Skatt per dag
Skatt för Städer $10 Guldmynt för varje tomt
Skatt för Nationer $2000 Guldmynt
Skatt för Invåndare Sätts individuellt av varje borgmästare. Max 25% eller 1000 Guldmynt. Går också att skattebefria.

Stadsranker

- Fri från stadsskatt
- command.town.claim.*
- command.town.add
- command.town.set.*
- command.town.toggle.*
- command.town.claim.*
- command.town.unclaim
- command.town.rank.vip
- command.town.rank.helper
- command.town.rank.sheriff
- command.town.rank.assistant
- command.town.withdraw
- command.plot.*
- claimed.owntown.*
- command.nation.new
- command.town.say
- command.town.kick

Stadsnivåer

Krav: 1 Invånare
Outpost Limit: 1

Nationsranker

- command.nation.set.tag
- command.nation.set.surname
- command.nation.set.title
- command.nation.set.name
- command.nation.set.taxes
- command.nation.set.capitol
- command.nation.withdraw
- command.nation.rank.assistant
- command.nation.rank.helper
- command.nation.add
- command.nation.ally
- command.nation enemy
- command.nation.toggle.*
- command.nation.kick
- command.nation.say

 

 

Nations Nivåer

Krav: 1 Invånare


  • Bonus Town Claims: 25
  • Bonus Town Outposts: 1