Domstol – Lika för alla

Inledning

Domstolen på Minex Network tillhandahålls av rättsväsendet och är en central del i rättssäkerheten och likabehandlingsplanen. Domstolen drivs av domare i ledning av ansvarig för domstolen. (chefsdomaren, vanligtvis en ledningsmedlem).

En vanlig missuppfattning är att domstolen avgör straff för spelare som bryter mot reglerna. Det stämmer inte. Domstolens ansvar är att hantera överklagan på bannlysning och stämningar mot serverns personal. Oftast handlar det om att domstolen skall avgöra om spelaren gör sig skyldig till brott eller inte.

Hur domstolen drivs

Chefsdomaren driver processen i rätten och bestämmer vem som talar när. Att tala utan tillåtelse i rätten är straffbart. Att störa en annan persons anförande i rätten anses vara oförskämt och respektlöst, och kan även det vara straffbart. Det är domaren som röstar om personen är skyldig eller oskyldig till brott. Varje domare har 1 röst i rätten. Chefsdomaren röstar inte.

Ordning i domstolen

  1. Chefsdomare förklarar rätten öppnad. Förklarar åtalad/tilltalad, åklagare/ev. målsägande och straffet (ärendet).
  2. Tilltalad lägger anförande.
  3. Åklagare lägger anförande.
  4. Ev. Målsägande lägger anförande
  5. (ytterligare kommentarer i valfri ordning) (möjligtvis vittnen)
  6. Domare överlägger.
  7. Chefsdomare presenterar rättens beslut.
  8. Rätten stänger.

Domare:

- 4 primära spelar-valda.
- 4 sekundära spelar-valda. (om primära ej bör/kan medverka)
- 3 primära personal-valda.
- 3 sekundära personal-valda. (om primära ej bör/kan medverka)

Policy:

- Domstolen är öppen mån-lör 19:00-21:00. Vid evenemang eller andra tillställningar kan tid komma att förändras.
- Den åtalade har rätt att kalla på vittne.
- Den åtalade har inte rätt att försöka påverka domare med personliga anföranden.
- Domare har rätt att tala i enrum och diskutera gällande fällande dom.
- Chefsdomare har inte rätt att försöka påverka domarnas beslut.
- Representanter för domstolen får ej ha varit straffade tidigare, eller vara straffad. Måste även vara minst 13 år gammal.

Hur utses domstolen?

- Chefsdomare: Omröstning bland serverns ledning.
- Domare. rep. personal: Omröstning bland serverns ledning utser 3 primära, 3 sekundära.
- Domare. rep. spelare: Alla frivilliga anmäler sig via formulär. Alla ej bannlysta får rösta bland alla frivilliga på 4 primära och 4 sekundära.

Grundlagen

Domstolen drivs enligt grundlag 2, Rättens Grundlag. Där innehåller all dokumentation och regulering av domstolen. Klicka här för att läsa grundlagarna. (Skrolla ner på sidan)