Minex Discord

SYNKA DIN RANK

Om du har köpt en Lifetime rank på Minecraft-servern kan du enkelt och snabbt synka den med Discord-servern. Detta gör att du får en annan färg på Discord och hamnar under rankens kategori så att andra ser att du har stöttat oss.


Instruktioner

1. Logga in på Minex via ip minexnetwork.com och se till att du är i Hub.
2. Öppna chatten och skriv kommandot: /key
3. Du får nu en hemlig nyckel som du ska använda för att synka ranken. Skriv upp den!
4. Gå in på Minex Discord server.
5. Gå till chatten #kommandon
6. Skriv !key <nyckel> <minecraft-namn>